Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

DELOVNA PODROČJA

Urad Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov

Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov opravlja naloge, določene z zakoni, ki urejajo tujce, mednarodno zaščito in začasno zaščito razseljenih oseb. V okviru svojih nalog usklajuje delo in naloge drugih državnih organov, nevladnih, mednarodnih ter drugih organizacij na področju oskrbe in integracije migrantov ter spremlja migrantsko problematiko ter daje pobude in predloge za reševanje problematike s svojega delovnega področja.

Osnovna dejavnost urada kot posebne vladne službe, z osrednjo nalogo nastanitve in oskrbe različnih kategorij migrantov, izhaja iz potrebe po usmerjenem in nadzorovanim delovanjem na področju oskrbe migrantov, ki vstopijo na ozemlje Republike Slovenije. Delovanje urada ima pomembno vlogo zaradi izvajanja nujnih ukrepov zaščite javnega reda in notranje varnosti države ter horizontalne narave nalog. Taka narava nalog zahteva interdisciplinaren pristop, ki ga je mogoče učinkoviteje zagotoviti v okviru urada kot vladne službe, kot pa v okviru posameznega resorja.

Na podlagi Zakona o tujcih je urad odgovoren za izvajanje osnovne oskrbe za osebe z dovolitvijo zadrževanja, ki obsega pravico do izplačila denarne pomoči v višini in na način, kot ga za izplačilo denarne socialne pomoči določa zakon, ki ureja socialno varstvene prejemke.

Na podlagi Zakona o mednarodni zaščiti urad zagotavlja materialno oskrbo in koordinira izvajanje drugih pravic prosilcev za mednarodno zaščito vključno s psihosocialno oskrbo. Za potrebe nastanitve prosilcev za mednarodno zaščito urad upravlja azilni dom in njegove izpostave ter organizira njihovo delovanje.


Urad je pristojen tudi za zagotavljanje pravic in izvajanje integracijskih ukrepov oseb, ki jim je bila priznana mednarodna zaščita. Skladno z zakonom urad zagotavlja osebam s priznano mednarodno zaščito nastanitev v integracijskih hišah in drugih nastanitvenih zmogljivostih urada oz. jim izplačuje denarno nadomestilo v primeru nastanitve na zasebnem naslovu.

V primeru množičnega prihoda razseljenih oseb iz tretjih držav, zlasti če obstaja nevarnost, da azilni sistem ne bo zmogel ustrezno obravnavati povečanega števila prošenj za mednarodno zaščito, Republika Slovenija nudi začasno zaščito v skladu s pogoji in postopki, določenimi z Zakonom o začasni zaščiti razseljenih oseb. V tem primeru urad vlade zagotovi prosilcem za začasno zaščito potrebne informacije z izdajo informativnih brošur in organiziranjem informacijske službe. Urad tem osebam zagotavlja nastanitev in prehrano v nastanitvenih centrih ali pa jim izplačuje denarno pomoč za zasebno nastanitev.