Skoči na vsebino

NOVICA

Objavljen javni poziv za zakonite zastopnike mladoletnikov brez spremstva

Prijave na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti zbirajo do 10. julija 2018

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je na podlagi Zakona o mednarodni zaščiti objavilo Javni poziv za pridobivanje kandidatov za usposabljanje za zakonite zastopnike mladoletnikov brez spremstva.

 

Zakoniti zastopnik mladoletnika brez spremstva je lahko vsakdo, ki izpolnjuje pogoje za skrbnika, določene z zakonom, ki ureja zakonsko zvezo in družinska razmerja, in ki se je udeležil usposabljanja in je vpisan na seznam zakonitih zastopnikov, ki ga vodi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

 

Zakoniti zastopnik zastopa mladoletnika brez spremstva v postopku za priznanje mednarodne zaščite in na področjih varovanja zdravja, izobraževanja, varovanja premoženjskih pravic in koristi ter v zvezi z uresničevanjem pravic na področju sprejema, in sicer do izvršljivosti odločitve izdane v postopku mednarodne zaščite.

 

Usposabljanje kandidatov za zakonite zastopnike traja 40 ur (16 ur teoretičnega dela in 24 ur praktičnega dela) in ga izvaja Fakulteta za socialno delo Univerze v Ljubljani.

 

Prijave z življenjepisom, dokazili o izpolnjevanju pogojev in izjavami na ministrstvu zbirajo do 10. julija 2018.

 

Javni poziv za pridobivanje kandidatov za usposabljanje za zakonite zastopnike mladoletnikov brez spremstva