Skoči na vsebino

NOVICA

Dopustimo beguncem, da si v Slovenij ustvarijo novo življenje in naše okolje obogatijo z življenjskimi izkušnjami, ki jih prinašajo iz okolja, od koder so se umaknili

Ob letošnjem svetovnem dnevu beguncev.

Slovenija je doslej  izjemno solidarno in aktivno pristopala k sprejemu prosilcev za mednarodno zaščito in kot država v celoti dokazala, da je pripravljena in zmožna v relativno kratkem času začeti z integracijo teh posameznikov v družbo.

 

Vlada Republike Slovenije se zaveda kako pomembno je te posameznike vključiti v slovensko družbo, jim približati, predstaviti kulturo, običaje in pravila, ki tu veljajo. Zgolj preko tega, da lahko sobivajo z nami, se od nas učijo in se po  naših vzorcih tudi zgledujejo, bodo lahko uspešno prevzeli ter si privzgojili vse, kar velja v naši družbi. Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov (UOIM) se zato v vseh svojih programih in aktivnostih, ki jih izvaja, trudi, da bi vse begunce čimprej vključili v slovensko družbo, pri tem upošteva medkulturni dialog, sodelovanje in potrebo po sobivanju.

 

»Ključ do vsake uspešne integracije vsakogar, ki se - ne po lastni krivdi - znajde v zanj tujem okolju, kjer veljajo drugačna kultura, pravila in običaji kot v njegovem domačem okolju, so strpnost, sožitje in dialog. Tujec, ki si želi in si prizadeva na novo urediti življenje v dotlej povsem neznanem okolju, tega ne bo zmogel sam - brez pomoči, podpore, pa ne nazadnje tudi ne brez konstruktivne kritike, nasvetov tistih, ki v tem okolju živijo že leta, njihovi predniki pa stoletja,« poudarja mag. Mojca Špec Potočar, direktorica UOIM, ki je 1. junija obeležil prvo obletnico delovanja.

 

Naloga urada je, med drugim, da pozorno spremlja migrantsko problematiko in na eni strani poskrbi  za sprejem in oskrbo prosilcev za mednarodno zaščito. Na drugi strani pa čimprej začne z aktivnim vključevanjem, integracijo prosilcev za mednarodno zaščito.

Urad že dobro leto deluje kot pomemben povezovalni člen tudi pri usklajevanju dela in nalog drugih državnih organov, pa tudi nevladnih in mednarodnih organizacij na področju oskrbe in integracije migrantov, tudi preko podajanja predlogov ter pobud za interdisciplinarno reševanje migrantske tematike.

 

»Na UOIM si želimo še več sodelovanja z nevladnimi organizacijami, posameznimi lokalnimi skupnostmi in s sodržavljani nasploh. Želimo si konstruktivnih predlogov in nasvetov, kako v našo družbo čim bolj uspešno integrirati tiste, ki so Slovenijo izbrali kot zatočišče pred nevarnostmi, ki so ogrožale njihova življenja v domačem okolju. Samo tako bo nase skupno sobivanje lahko kakovostnejše, lepše, prijetnejše, uspešnejše in tudi varnejše.

Ob svetovnem dnevu beguncev pa vsem, ki so poiskali zatočišče v Sloveniji želimo lepo, mirno in doživeto preživeti dan. Ta dan je namenjen njim, zato je prav, da se ga tako tudi obeležuje,” dodaja mag. Špec Potočarjeva.

 

UOIM se sicer aktivno vključuje v dogodke oziroma dejavnosti, ki že od 25. aprila potekajo v luči 20. junija, letošnjega svetovnega dnevu beguncev.

 

Direktorica UOIM mag. Mojca Špec Potočar se bo tako med drugim udeležila in nagovorila udeležence osrednje slovesnosti, ki jo na ploščadi pred Slovenskim etnografskim muzejem v Ljubljani, v sredo med 13. in 18. uro, skupaj pripravljajo Inštitut za afriške študije, Društvo za razvoj in povezovanje družbenih ved ter kultur ODNOS in Javni zavod Cene Štupar.

 

 

S tem se ob tej slovesni priložnosti ustvarja prostor za srečanja in soustvarjanje vključujoče družbe, prostor za vzajemno učenje med lokalno skupnostjo in prosilci za mednarodno zaščito, begunci in osebami z migrantsko izkušnjo, prostor za javno prepoznanje njihovih talentov ter odprt prostor za izražanje. Med drugimi se bodo na prireditvi predstavili in izrazili posamezniki ter skupine preko petja oziroma branja avtorske poezije, glasbe, plesa, kulinarike, lastnoročnih izdelkov ter vodenja in izvajanja delavnic.

 

Prireditev je sicer osrednji dogodek niza dejavnosti v sklopu triletnega projekta z naslovom »Med nami in z nami«, ki ga sofinancirata UOIM in Evropski sklad za azil, migracije in vključevanje. S projektom pa se želi ozaveščati našo družbo o položaju oseb z begunsko izkušnjo med nami, o skupnih izzivih vključevanja in integracije v lokalnem, državnem in mednarodnem okolju ter o dobrih praksah, izzivih in predlogih pomembnih akterjev pri ustvarjanju vključujoče družbe sobivanja.

 


Med drugim se bo še do 28. junija na različnih lokacijah po vsej Sloveniji odvilo več aktivnosti, skupno osem posvetov in štirinajst razstav – v Črnomlju, Gornji Radgoni, Novi Gorici, Kranju, Velenju, Metliki, Kopru, Novem mestu, Postojni, Trbovljah, Mariboru, Ljubljani, Brežicah in Ilirski Bistrici. Na posvetih se bodo med drugim združila tudi različna mnenja predstavnikov lokalnih skupnosti glede vključevanja oseb z begunsko in migrantsko izkušnjo. Razstava pa prikazuje likovna dela osnovnošolcev, ki so svoje izdelke ustvarjali po neposrednem srečanju z osebami z begunsko izkušnjo, zato njihove stvaritve odpirajo čisto poseben pogled otrok in mladine na to tematiko.