Skoči na vsebino

NOVICA

Odziv Urada Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov (UOIM) na neresnične navedbe predsednika Slovenske nacionalne stranke (SNS), Zmaga Jelinčiča Plemenitega

Morebitna nastanitvena kapaciteta za najbolj ranljive skupine prosilcev za mednarodno zaščito ni in ne bo umeščena v kompleks Mladinskega zdravilišča in letovišča Debeli rtič Rdečega križa Slovenije (RKS).

Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov (UOIM) ostro zavrača navedbe spoštovanega predsednika in poslanca Slovenske nacionalne stranke (SNS) Zmaga Jelinčiča Plemenitega na posebni tiskovni konferenci in na socialnih omrežjih, kjer izpostavlja domnevno sporno javno naročilo za oskrbo s prehrano na eni od potencialnih morebitnih lokacij za možno nastanitveno kapaciteto za najbolj ranljive skupine prosilcev za mednarodno zaščito:

 

"Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov (UOIM) je kot naročnik po veljavnem Zakonu o javnem naročanju dolžan spoštovati in uresničevati jasno določilo Uredbe o zelenem javnem naročanju (ki se naslanja na omenjeno zakonsko ureditev). Uredba, ki zapoveduje zeleno javno naročanje, namreč UOIM zavezuje, da prispeva k zmanjševanju negativega vpliva na okolje z javnim naročanjem okoljsko manj obremenjujočega blaga, storitev in gradenj, k izboljšanju okoljske značilnosti obstoječe ponudbe in obenem spodbuja razvoj okoljskih inovacij in krožno gospodarstvo ter predstavlja zgled zasebnemu sektorju in potrošnikom.

 

Z uredbo, ki velja od začetka letošnjega leta, se namreč v slovenski pravni red prenaša Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta, ter preko tega nalaga zavezancem za izvedbo javnih naročil, da ob oddaji javnega naročila za živila med drugim upoštevajo pravilo, da mora delež ekoloških živil predstavljati - glede na število vseh artiklov živil ali celotne predvidene količine živil, ki se jih naroča - najmanj 15 % te količine.

 

Obenem pa mora delež živil, ki izpolnjujejo posamezno, več ali vse zahteve iz sheme kakovosti, zaradi česar so ta živila okoljsko manj obremenjujoča, predstavljati - glede na število vseh artiklov živil ali celotne predvidene količine živil, ki se jih naroča - prav tako najmanj 15 % te količine.

 

Tem pravilom je UOIM zavezan in jih je torej v celoti upošteval tudi ob pripravi razpisne dokumentacije ter razpisnih pogojev ob pozivu ponudnikom oziroma ob objavi javnega naročila za izvajanje oskrbe s prehrano za največ 120 oseb.

 

Iz razpisne dokumentacije je sicer povsem razvidno, da si UOIM kot naročnik pridržuje pravico do predčasne prekinitve okvirnega sporazuma tudi v primeru, da nastanitve ne bo in posledično potreb po hrani ne. Naročilo pa bo izvedeno zgolj v primeru, da bo potencialna možna lokacija tudi dejansko aktivirana kot nastanitvena kapaciteta za najbolj ranljive skupine prosilcev za mednarodno zaščito.

 

UOIM je ob ustanovitvi od Ministrstva za notranje zadeve RS med drugim prevzel v upravljanje in uporabo tudi večji del kompleksa (ki je ves čas deloval zgolj za potrebe MNZ in nikakor ne za potrebe Mladinskega zdravilišča in letovišča na Debelem rtiču, ki bi jo lahko potencialno uporabili kot morebitno nastanitveno kapaciteto v primeru povečanega števila prihodov prosilcev za mednarodno zaščito v Slovenijo in ob predpogoju, da so druge nastanitvene kapacitete za najbolj ranljive skupine prosilcev za mednarodno zaščito  (čemur bi bila omenjena lokacija tudi namenjena) že zasedene. Tako tudi morebitna namestitev najbolj ranljivih skupin prosilcev za mednarodno zaščito na omenjeno lokacijo nikakor ne bi imela vpliva na samo dejavnost Mladinskega zdravilišča in letovišča niti ne na varnost posameznikov, ki bi tam letovali.

 

Iz navedenih dejstev jasno izhaja, da nikakor ne držijo navedbe spoštovanega predsednika in poslanca Slovenske nacionalne stranke (SNS), Zmaga Jelinčiča Plemenitega na posebni novinarski konferenci in socialnih omrežjih, da naj bi "na najlepši konec slovenske obale, kjer je bilo zdravilišče za bolne slovenske otroke, na zahtevo Evropske unije postavili luksuzno naselje za migrante. Za 120 migrantov bodo za prehrano porabili okoli 12.000 evrov na osebo. Glede na pogoje, bodo migranti bivali v hotelskem naselju s petimi zvezdicami, okoli 250. 000 naših državljanov pa je na pragu revščine. Nekaterim v državi je več do migrantov kot do lastnih ljudi."

 

Ponovno poudarjamo, da možna potencialna lokacija morebitne nastanitvene kapacitete za najbolj ranljive skupine prosilcev za mednarodno zaščito (družine, otroci) nikakor ni in ne bo bo umeščena v kompleks, kjer že leta humanitarno, izjemno požrtvovalno in solidarno deluje Mladinsko zdravilišče in letovišče Debeli rtič Rdečega križa Slovenije (RKS). Verjamemo, da bo ustanovitelj letovišča tudi v bodoče sledil svojim humanitarnim ciljem in velikemu številu otrok, ki si tega sicer ne bi mogli privoščiti brez pomoči RKS, omogočil letovanje ob morju - obenem pa z izvajanjem svojega poslanstva krepil vrednote strpnosti in medkulturnega dialoga že pri otrocih."