Skoči na vsebino

NOVICA

UOIM na Šentilju ne postavlja posebnih začasnih oskrbnih centrov za prosilce za mednarodno zaščito, ki bodo zavrnjeni v Nemčiji

Odziv Urada Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov (UOIM) na neresnične navedbe v članku na spletni strani Večernjega lista

Članek U Sloveniju iz Njemačke stiže val protjeranih migranata, avtorja Hassana Haidarja Diaba, objavljen na spletni strani www.vecernji.hr vsebuje tudi neresnične navedbe, zaradi katerih se v javnosti lahko ustvarja napačen vtis, da naj bi Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov (UOIM) že začel s postopki, potrebnimi za postavitev oziroma skorajšnjo vzpostavitev posebnega oskrbnega centra na območju Šentilja pri Mariboru tik na meji Republike Slovenije z Republiko Avstrijo.

 

Avtor omenjenega članka izpostavlja domnevne okoliščine priprav na morebitno vračanje prosilcev za mednarodno zaščito in beguncev iz Nemčije v države Evropske unije, kjer so bili ob prečkanju meje prvič registrirani oziroma, kjer so že zaprosili za mednarodno zaščito. Avtor se pri tem med drugim osredotoča na domnevne priprave za začasno naselitev posameznikov na območju Šentilja ob meji Republike Slovenije z Republiko Avstrijo. Pri tem pa se avtor sklicuje na domnevne navedbe sogovornice, prostovoljke in aktivistke Barbare Novak, da naj bi »na slovenski strani že bili postavljeni novi šotori, kjer bodo začasno nameščeni posamezniki, ki naj bi jih izgnali iz Nemčije nazaj v države, kjer so bili prvič registrirani.« Prostovoljka trdi, da naj bi se skupaj z še 50-imi pripadniki že pospešeno pripravljali na skorajšnji prihod in pomoč prvi večji skupini v Nemčiji zavrnjenih posameznikov. Iz česar pa se lahko ustvari povsem napačno razumevanje, da UOIM ni sposoben zagotavljati potrebnih nastanitvenih kapacitet za oskrbo v primeru morebitnega nenadnega povečanja števila prihodov prosilcev ali oseb, ki bi v Republiki Sloveniji potrebovale mednarodno zaščito, za kar je UOIM pristojen in zadolžen.

 

Osnovna dejavnost urada kot posebne vladne službe, z osrednjo nalogo nastanitve in oskrbe različnih kategorij migrantov, namreč izhaja iz potrebe po usmerjenem in nadzorovanim delovanjem na področju oskrbe migrantov, ki vstopijo na ozemlje Republike Slovenije. Potrebno je upoštevati, da ima UIOM ključno vlogo pri oskrbi migrantov v primeru povečanega prihoda  le-teh. Slovenija se je v letih 2015 in 2016 soočila s povečanim prihodom migrantov in takrat je prvo oskrbo tem posameznikom zagotovila Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Ob ustanovitvi UOIM 2. marca 2017 (z odlokom št. 00701-4/2017) pa je UOIM prevzel tudi nalogo vzpostavitve delovanja sprejemno registracijskih centrov.

 

Nikakor pa ne držijo navedbe prostovoljke Barbare Novak, da naj bi na območju ob meji med državama v Šentilju načrtovali vzpostavitev kakršnih koli oskrbnih ali pa sprejemno registracijskih centrov znotraj »novih šotorov«. Takšnih kapacitet na tej lokaciji ni!