Skoči na vsebino

NOVICA

Na prihod štirih družin z mednarodno zaščito se v Mariboru pripravljajo usklajeno, strpno in skrbno

Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov (UOIM) nadaljuje z uresničevanjem Izvedbenega načrta premestitve 567 oseb iz Italije in Grčije ter trajne preselitve 60 oseb iz tretjih držav.

Z uresničevanjem tega načrta, ki ga je vlada sprejela 10. marca 2016, se izpolnjujejo zaveze Republike Slovenije, ki se s tem aktivno pridružuje pomoči držav Evropske unije Turčiji pri obvladovanju migracijskih bremen.

 

Kot je znano, se je Republika Slovenija zavezala, da sprejme 60 oseb, beguncev iz Sirije, družin, ki predstavljajo najbolj ranljivo skupino oseb z urejeno mednarodno zaščito in poskrbi za njihovo nastanitev ter integracijo v slovensko družbo. V Maribor bo v naslednjih tednih tako prispela skupina 21 oseb, ki bodo nastanjene na lokacijah, ki jih je v ta namen zagotovila Republika Slovenija. 

 

Poleg nastanitve bo treba tem štirim družinam (otrokom, staršem in starim staršem) omogočiti tudi vključevanje v slovensko družbo, zato se UOIM na njihov prihod pripravlja v sodelovanju s predstavniki tamkajšnje lokalne skupnosti - Mestne občine Maribor (MOM), predstavniki vzgojno izobraževalnih institucij, institucij, ki zagotavljajo vključevanje v sistem socialnega varstva, zdravstvenega varstva ter na trg dela in vsemi nevladnimi organizacijami (Slovensko filantropijo, Rdečim križem Slovenije, Karitasom in Društvom za razvoj in povezovanje družbenih ved in kultur - ODNOS), ki z UOIM že tako sodelujejo na področju izvajanja programov vključevanja oseb z mednarodno zaščito v slovensko družbo. 

 

V tem tednu so predstavniki UOIM v Mariboru z njimi opravili osrednji koordinacijski sestanek, enega od zadnjih usklajevalnih sestankov s predstavniki ključnih institucij, lokalnih skupnosti in nevladnih organizacij v različnih delih države (ki kjerkoli oziroma kakorkoli sodelujejo v programih vključevanja v slovensko družbo).

 

Sogovorniki so se zavzeli za to, da je potrebno na vseh področjih oziroma z različnimi programi vključevanja v družbo slediti temu, da se tem osebam omogoči čim prej zaživeti samostojno in neodvisno življenje. Istočasno pa je te programe vključevanja treba izvajati tako, da se vsem sodržavljankam in sodržavljanom zagotavlja varno, mirno in spoštljivo sobivanje. Programe vključevanja in preko tega tudi vzpostavljanja medkulturnega dialoga bo tako kot doslej v celoti usmerjal UOIM.

 

S tovrstnim vključevanjem vseh omenjenih institucij, lokalnih skupnosti in nevladnih organizacij v pripravo na prihod štirih družin z mednarodno zaščito v Maribor želi UOIM med drugim zagotoviti celovite informacije o vključevanju ter preko zagotavljanja strpnosti, dialoga in ustreznih pogojev za sobivanje ozaveščati sodržavljanke in sodržavljane, da prihod novih stanovalcev sprejmejo brez strahu ter neutemeljenega odklonilnega odnosa.