Skoči na vsebino

NOVICA

Slovenija sprejema še zadnje tri družine, ki so si v Turčiji poiskale zatočišče pred nevarnostmi, ki so prežale nanje v domačem okolju

Slovenija sprejema še zadnje tri družine s priznano mednarodno zaščito, ki so iz Sirije pribežale v Turčijo zaradi nevarnosti, ki so jih ogrožale v njihovem domačem okolju. Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov (UOIM) pa s tem uspešno zaključuje z izvajanjem Izvedbenega načrta premestitve 567 oseb iz Italije in Grčije in trajne preselitve 40 oseb iz tretjih držav.

Kot je znano, se je Republika Slovenija zavezala, da sprejme 40 oseb, beguncev iz Sirije in Eritreje, ki predstavljajo najbolj ranljivo skupino oseb z urejeno mednarodno zaščito in poskrbi za njihovo nastanitev ter integracijo v slovensko družbo.

 

Z naselitvijo omenjenih treh družin in s tem dokončno uresničitvijo tega načrta, ki ga je vlada sprejela 10. marca 2016, bodo povsem izpolnjene zaveze Republike Slovenije, ki se s tem aktivno pridružuje in zavezuje k pomoči državam Evropske unije Turčiji pri obvladovanju migracijskih bremen.

 

V Velenju se tako v teh dneh pripravljajo na prihod treh družin, ki se bodo predvidoma do konca oktobra nastanile v tamkajšnji Integracijski hiši.

 

Takoj po preselitvi in nastanitvi se bodo vse tri družine začele intenzivno vključevati v slovensko družbo. Tako vse posameznike, starejše od 15 let, najprej čaka trimesečni orientacijski tečaj, kjer bodo osvojili osnovno in najbolj nujno znanje slovenskega jezika, začeli spoznavati slovensko kulturo, običaje ter pravila. Te začetne priprave pa bodo šele prvi korak na poti do doseganja njihovega samostojnega življenja v Sloveniji.

 

Zato se bo UOIM na njihov prihod pripravljal v sodelovanju in ob usklajevanju, v dialogu, ki bo v naslednjih dneh stekel tako s predstavniki tamkajšnje lokalne skupnosti, Mestno občino Velenje (MOV), krajevne skupnosti, predstavniki vzgojno izobraževalnih institucij, jezikovne šole, institucij, ki zagotavljajo vključevanje v sistem socialnega varstva, zdravstvenega varstva, vključevanja na trg dela in vsemi nevladnimi organizacijami (Slovensko filantropijo, Rdečim križem Slovenije, Karitasom, ODNOS - Društvom za razvoj in povezovanje družbenih ved in kultur), ki z UOIM že tako sodelujejo na področju izvajanja programov vključevanja oseb z mednarodno zaščito v slovensko družbo.

 

Vsi omenjeni deležniki bodo namreč pomembno prispevali k celoviti integraciji oseb z mednarodno zaščito. Z različnimi programi vključevanja v družbo bodo nevladne organizacije in pristojne državne institucije sledile temu, da se tem skupno 19im - osebam omogoči, da bodo čim prej zaživeli samostojno, neodvisno življenje v mirnem in spoštljivem sobivanju z vsemi državljani. Programe vključevanja in preko tega tudi vzpostavljanja medkulturnega dialoga bo tako kot doslej v celoti usmerjal UOIM.

 

S tovrstnim vključevanjem vseh omenjenih institucij, lokalnih skupnosti in nevladnih organizacij na prihod treh družin z mednarodno zaščito v Velenje, ki bo potekalo v teh dneh, želi UOIM med drugim zagotoviti ne le celovite informacije o vključevanju, temveč tudi krepiti strpnost, dialog in pogoje za sobivanje in da bo prihod novih stanovalcev sprejet brez strahu ter neutemeljenega odklonilnega odnosa.

 

Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov (UOIM)