Skoči na vsebino

NOVICA

UOIM se bo še naprej trudil, da prispeva k zagotavljanju varnosti v Republiki Sloveniji

Morebitni sprejemno-registracijski centri bi zagotavljali v prvi vrsti tudi varnost, red državljanom naše države, okolici, saj bi preko tega zagotavljali, da njihove vsakdanje življenjske aktivnosti ne bi bila motene – s tem se tako ščitijo tudi interesi državljank in državljanov Republike Slovenije.

Direktorica Urada Vlade Republike Slovenije (UOIM), mag. Mojca Špec Potočar in vodja Sektorja za sprejem in oskrbo, mag. Katarina Štrukelj sta na izredni seji občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica poskušali predstavnikom občanom pojasniti, s kakšnim namenom želi Vlada Republike Slovenije vzpostaviti sprejemno registracijske centre na posameznih lokacijah ob državni meji, če bi bilo to potrebno kadarkoli v bodoče. Ob koncu večurne razprave so občinski svetniki soglasno izrazili nasprotovanje temu, da bi bila ena od takšnih rešitev vzpostavljena na območju njihove občine.

 

"Na UOIM resnično obžalujemo, da so predstavniki občanov Ilirske Bistrice zavrnili oziroma so soglasno zavrnili pravzaprav rešitev, ki bi ravno vsem tem krajanom omogočala, zagotavljala več varnosti in reda. Obžalujemo, da je kljub izjemno izčrpnim pojasnilom, ki jim jih je UOIM lahko predal, prevladalo povsem napačno razumevanje tega, čemu naj bi ti sprejemno registracijski centri sploh dejansko služili.


Potrebno se je zavedati, da bi bili sprejemno registracijski centri vzpostavljeni zgolj za potrebe sprejema in nudenja začetnih, najnujnejših oblik oskrbo prebežnikov ob prihodu v Republiko Slovenijo. Nikakor pa ne bi delovali kot trajnejša nastanitvena kapaciteta za migrante, vlagatelje namere za vložitev prošnje za mednarodno zaščito ali prosilce za mednarodno zaščito, ki pa jih je UOIM dolžan zagotavljati oziroma je za to zadolžen, pristojen.


Drži, da je delovno področje zagotavljanja nastanitve prosilcem za mednarodno zaščito UOIM naloženo že s samim aktom o ustanovitvi. Vendar se tu razmišlja o morebitni vzpostavitvi zgolj sprejemno registracijskih centrov, ki bi zagotavljali v prvi vrsti tudi varnost, red državljanom naše države, okolici, saj bi preko tega zagotavljali, da njihova vsakodnevne življenjske aktivnosti ne bi bile motene – s tem se ščitijo tudi interesi lokalnega okolja, kamor bi bil nek določen center umeščen."

 

Kot je že znano, saj je UOIM to že večkrat javno pojasnil,  je Vlada Republike Slovenije s posebnim sklepom, UOIM naložila oziroma ga zadolžila, da v primeru morebitnega povečanja števila prihodov migrantov v Republiko Slovenijo poskrbi zato, da bi se vzpostavili in začeli delovati tudi posamezni sprejemno registracijski centri na posameznih lokacijah ob državni meji sodelovanju s Policijo in Ministrstvom za notranje zadeve, če bi bilo to potrebno glede na razvoj oziroma morebitno povečanje dinamike prihodov migrantov.

 

"Na UOIM vsekakor spoštujemo pravico do različnih mnenj, prepričanj, do izražanja različnih mnenj, zato se zavedamo, da gre za povsem legitimno odločitev tistih, ki v občinskem svetu Občine Ilirska Bistrica zastopajo krajane Ilirske Bistrice. Ne glede na to, da je bila sprejeta takšna odločitev, pa bo UOIM , kot odgovoren državni organ, enko kot že doslej tudi v bodoče skrbel in se trudil zato, da prispeva k temu, da se tudi vsem tem krajanom zagotovi varnost, red in nemotena vsakodnevna življenjska rutina. Pri tem pa se tudi z njimi še v bodoče ohranja dialog v trenutkih, ko bo to potrebno zaradi morebitnega izvajanja nalog ali zadolžitev UOIM."

 

UOIM je predstavnikom občanov Ilirske Bistrice, podobno kot vedno doslej v javnosti, pojasnil, da vse postopke presoje in samo končno oceno okoliščin varnostne situacije na celotnem območju Republike Slovenije podaja Policija, ki je kot državni organ zato pristojna. Tako bo tudi dejansko vzpostavljanje sprejemno registracijskih centrov, v kolikor bo to potrebno, odvisno od takratne varnostne ocene in dejanske dinamike gibanja prebežnikov, ki bi vzpostavitev teh centrov terjala. Šele glede na sprotno varnostno situacijo oziroma potrebe, ki bi iz nje izhajale, bi bile torej posledično določene  lokacije, prav tako pa njihovo dejansko število, kjer bi se v nadaljevanju ocenilo, da bi bili takšni centri potrebni za zagotavljanje miru, varnosti Republike Slovenije, ohranjanje kakovosti bivanja njenih državljanov in za koordinirano, nadzorovano vstopanje migrantov v Republike Slovenije.

 

"S tem bi se dosegel nedvomno - v prvi vrsti - nadzor nad vstopanjem posameznikov na ozemlje Republike Slovenije, nadzor nad njihovim gibanjem ob vstopu na ozemlje Republike Slovenije, predvsem pa bi se vzpstavili vsi potrebni pogoji za učinkovito izvedbo postopkov, za katere je pristojna Policija. Preko tega pa, kot že rečeno, se vzpostavlja varnost, red, zaščita interesov Republike Slovenije in vseh njenih državljanov."