Skoči na vsebino

NOVICA

V Velenju še zadnje priprave na prihod in nastanitev treh družin iz Sirije

V luči priprav na prihod zadnjih treh družin s priznano mednarodno zaščito, ki so kot migranti iz Sirije in Eritreje pribežali v Turčijo zaradi nevarnosti, ki so jih ogrožale v njihovem domačem okolju, je Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov (UOIM) na sedežu Mestne občine Velenje opravil osrednji koordinacijski sestanek s predstavitvijo aktivnosti urada pri vključevanju teh oseb v slovensko družbo in izmenjavo informacij tudi z vsemi pomembnimi akterji, ki bodo pri tem vključevanju kakorkokoli sodelovali.

 

V Velenju se tako v teh dneh pripravljajo na prihod treh družin, ki se bodo v naslednjih tednih – predvidoma do sredine oktobra - nastanile v tamkajšnji Integracijski hiši, ki jo je ravno v ta namen zagotovila in vzpostavila Republika Slovenija.  

 

Kot je znano, se je Republika Slovenija zavezala, da sprejme 40 oseb, beguncev iz Sirije in Eritreje, družin, ki predstavljajo najbolj ranljivo skupino oseb z urejeno mednarodno zaščito in poskrbi za njihovo nastanitev ter integracijo v slovensko družbo.

 

"Izjemno me veseli, da urad, ki ga vodim v tem trenutku uspešno zaključuje izvajanje Izvedbenega načrta premestitve skupno 253-ih oseb iz Italije in Grčije in trajne preselitve 40 oseb iz tretjih držav, ki so se na ta območja zatekle pred nevarnostmi, ki so nanje prežale v njihovem domačem okolju. Z naselitvijo omenjenih treh družin in s tem dokončno uresničitvijo Izvedbenega načrta, ki ga je vlada sprejela 10. marca 2016, bodo nmreč povsem izpolnjene zaveze Republike Slovenije, ki se s tem aktivno pridružuje in zavezuje k pomoči državam Evropske unije Turčiji pri obvladovanju migracijskih bremen," je ob robu osrednjega koordinacijskega sestanka poudarila direktorica UOIM mag. Mojca Špec Potočar, ki je posvet sogovornikov tudi vodila.

 
Takoj po preselitvi in nastanitvi se bodo vse tri družine (otroci, starši in stari starši) začele intenzivno vključevati v slovensko družbo. Tako vse posameznike, starejše od 15 let, najprej čaka trimesečni orientacijski tečaj, kjer bodo osvojili osnovno in najbolj nujno znanje slovenskega jezika, začeli spoznavati slovensko kulturo, običaje ter pravila. Te začetne priprave pa bodo šele prvi korak na poti do doseganja njihovega samostojnega življenja, ki sledi v Sloveniji.


Zato se UOIM na njihov prihod že ves čas pripravlja v sodelovanju in neprestanem usklajevanju, dialogu tako s predstavniki tamkajšnje lokalne skupnosti, Mestno občino Velenje (MOM), predstavniki vzgojno izobraževalnih institucij, jezikovne šole, institucij, ki zagotavljajo vključevanje v sistem socialnega varstva, zdravstvenega varstva, vključevanje na trg dela in vsemi nevladnimi organizacijami (Slovensko filantropijo, Rdečim križem Slovenije, Karitasom, Društvom ODNOS, ki z UOIM že tako sodelujejo na področju izvajanja programov vključevanja oseb z mednarodno zaščito v slovensko družbo.

 

"Res izjemna zahvala gre zato predstavnikom tukajšnje lokalne skupnosti, gospodu županu Mestne občine Velenje s sodelavci, spoštovanim mestnim svetnikom, predsedniku krajevne skupnosti, predstavnikom krajevne skupnosti za vso dosedanje in prihodnje sodelovanje, za njihovo izjemno solidarnost, konstruktivni dialog, ki smo ga vzpostavili - še izraziteje pa okrepili v preteklih tednih - ob pripravah na sprejem novih stanovalcev v tamkajšnji Integracijski hiši," dodaja mag. Špec Potočar.


Vsi omenjeni bodo namreč pomembno prispevali k celoviti integraciji teh treh najbolj ogroženih skupin oziroma skupin z mednarodno zaščito. Z različnimi programi vključevanja v družbo bodo nevladne organizacije, pristojne državne institucije in vzgojno izobraževalni zavodi – vsak na svojem področju dela, pristojnosti - sledili temu, da se tem – skupno 19im - osebam omogoči, da bodo čim prej zaživeli samostojno, neodvisno življenje. Istočasno pa te programe vključevanja izvajati tako, da se vsem sodržavljankam in sodržavljanom zagotavlja varno, mirno in spoštljivo sobivanje. Programe vključevanja in preko tega tudi vzpostavljanja medkulturnega dialoga bo tako kot doslej v celoti usmerjal UOIM.

 

"Zgolj in samo s celovitim vključevanjem vseh omenjenih institucij, lokalnih skupnosti in nevladnih organizacij na prihod treh družin z mednarodno zaščito v Velenje želi UOIM med drugim zagotoviti ne le celovite informacije o vključevanju, temveč tudi krepiti strpnost, dialog in pogoje za sobivanje in da bo prihod novih stanovalcev sprejet brez strahu ter neutemeljenega odklonilnega odnosa."