Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Iščejo se kandidati za zakonite zastopnike mladoletnikov brez spremstva

Izteka se rok za oddajo prijav na Javni poziv za pridobivanje kandidatov za zakonite zastopnike mladoletnikov brez spremstva.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti na podlagi Zakona o mednarodni zaščiti je objavilo Javni poziv za pridobivanje kandidatov za usposabljanje za zakonite zastopnike mladoletnikov brez spremstva.

Zakoniti zastopnik mladoletnika brez spremstva je lahko vsakdo, ki izpolnjuje pogoje za skrbnika, določene z zakonom, ki ureja zakonsko zvezo in družinska razmerja in, ki se je udeležil usposabljanja ter je vpisan na seznam zakonitih zastopnikov, ki ga vodijo na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

 

Zakoniti zastopnik zastopa mladoletnika brez spremstva v postopku za priznanje mednarodne zaščite in na področjih varovanja zdravja, izobraževanja, varovanja premoženjskih pravic in koristi ter v zvezi z uresničevanjem pravic na področju sprejema, in sicer do izvršljivosti odločitve izdane v postopku mednarodne zaščite.

 

Usposabljanje kandidatov za zakonite zastopnike traja 40 ur (16 ur teoretičnega dela in 24 ur praktičnega dela) in ga izvaja Fakulteta za socialno delo Univerze v Ljubljani.

 

Prijave z življenjepisom, dokazili o izpolnjevanju pogojev in izjavami na ministrstvu zbirajo še vse do 28. septembra 2018. 

 

Več o pogojih, ki jih je potrebno izpolnjevati ob oddaji prijave si lahko preberete na tej povezavi:

http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/Jazvni_poziv_zastopniki.pdf