Skoči na vsebino

NOVICA

Šestčlanska družina iz Sirije si želi dobrih odnosov z novimi sosedi v Velenju

V Velenju se je naselila šestčlanska družina s priznano mednarodno zaščito, ki so kot migranti iz Sirije pribežali v Turčijo zaradi nevarnosti, ki so jih ogrožale v njihovem domačem okolju.

Družina, ki jo v naslednjih tednih najprej čaka hitro privajanje na novo življenjsko okolje, je nad Slovenijo po prvih vtisih navdušena. Želijo si, da bi bili v novem okolju dobro sprejeti, k čemur se bodo trudili po najboljših močeh prispevati tudi sami.

 

Vsi štirje otroci si želijo predvsem čim bolj pristnih odnosov s sovrstniki, ki jih bodo začeli spoznavati že v kratkem, ko bodo začeli obiskovati vrtec oziroma pouk v osnovni šoli, potem ko so v zadnjih dveh letih svoje šolanje izpolnjevali že med bivanjem v Turčiji.  

 

V slovensko družbo se želita čimprej in čim bolj vključiti tudi starša, ki sta izjemno hvaležna za možnost in priložnost, da bosta otroke odslej vzgajala v mirnem ter varnem okolju, ki jim ga omogoča Slovenija. Očeta, ki je doslej med drugim opravljal tudi različna pomožna dela v gradbeništvu in mamo, ki poleg skrbi za dom in družino opravljala tudi poklic šivilje, po preselitvi v Velenju najprej čaka trimesečni orientacijski tečaj, kjer bosta lahko osvojila osnovno in najbolj nujno znanje slovenskega jezika, začela spoznavati slovensko kulturo, običaje ter pravila. Te začetne priprave pa bodo šele prvi korak na poti do doseganja samostojnega življenja te družine, ki sledi v Sloveniji.

 

V velenjski Integracijski hiši sicer pričakujejo še eno družino, ki se bo predvidoma do sredine oktobra tam nastanila. 

 

Kot je znano, se je Republika Slovenija zavezala, da sprejme 40 oseb, beguncev iz Sirije in Eritreje, družin, ki predstavljajo najbolj ranljivo skupino oseb z urejeno mednarodno zaščito in poskrbi za njihovo nastanitev ter integracijo v slovensko družbo.

 

"Izjemno me veseli, da urad, ki ga vodim v tem trenutku uspešno zaključuje izvajanje Izvedbenega načrta premestitve skupno 253-ih oseb iz Italije in Grčije in trajne preselitve 40 oseb iz tretjih držav, ki so se na ta območja zatekle pred nevarnostmi, ki so nanje prežale v njihovem domačem okolju. Z naselitvijo  družin in s tem  uresničitvijo Izvedbenega načrta, ki ga je vlada sprejela 10. marca 2016, bodo namreč izpolnjene zaveze Republike Slovenije, ki se s tem aktivno pridružuje in zavezuje k pomoči državam Evropske unije Turčiji pri obvladovanju migracijskih bremen," ob tem poudarja direktorica UOIM mag. Mojca Špec Potočar.

 

UOIM se je na njihov prihod že ves čas pripravljal v sodelovanju in neprestanem usklajevanju, dialogu tako s predstavniki tamkajšnje lokalne skupnosti, Mestno občino Velenje (MOM), predstavniki vzgojno izobraževalnih institucij, jezikovne šole, institucij, ki zagotavljajo vključevanje v sistem socialnega varstva, zdravstvenega varstva, vključevanje na trg dela in vsemi nevladnimi organizacijami (Slovensko filantropijo, Rdečim križem Slovenije, Karitasom, Društvom ODNOS, ki z UOIM že tako sodelujejo na področju izvajanja programov vključevanja oseb z mednarodno zaščito v slovensko družbo.


Vsi omenjeni bodo namreč pomembno prispevali k celoviti integraciji teh najbolj ogroženih skupin oziroma družin z mednarodno zaščito. Z različnimi programi vključevanja v družbo bodo nevladne organizacije, pristojne državne institucije in vzgojno izobraževalni zavodi – vsak na svojem področju dela, pristojnosti - sledili temu, da se tem osebam omogoči, da bodo čim prej zaživeli samostojno, neodvisno življenje. Istočasno pa se bodo ti programi vključevanja izvajali tako, da se vsem sodržavljankam in sodržavljanom zagotavlja varno, mirno in spoštljivo sobivanje. Programe vključevanja in preko tega tudi vzpostavljanja medkulturnega dialoga bo tako kot doslej v celoti usmerjal UOIM.

 

"Zgolj in samo s celovitim vključevanjem vseh omenjenih institucij, lokalnih skupnosti in nevladnih organizacij na prihod družin z mednarodno zaščito v Velenje želi UOIM med drugim zagotoviti ne le celovite informacije o vključevanju, temveč tudi krepiti strpnost, dialog in pogoje za sobivanje in da bo prihod novih stanovalcev sprejet brez strahu ter neutemeljenega odklonilnega odnosa,« poudarja mag. Špec Potočarjeva.