Skoči na vsebino

NOVICA

Uredništvo Nove 24TV pred objavo članka ni pridobilo pojasnil UOIM

Odziv Urada Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov na navedbe v članku Nove 24TV, Tako v uradu za migrante trošijo naš denar, skoraj pol milijona evrov mesečno, objavljenem na spletni strani nova24tv.si/lokalno/ltako-v-uradu-za-migrante-trosijo-nas-denar-skoraj-pol-milijona-evrov-mesecno/, 23. septembra 2018.

 

Članek Tako v uradu za migrante trošijo naš denar, skoraj pol milijona evrov mesečno, neznanega avtorja oziroma zgolj z opombo pod člankom, naj bralec več domnevnih informacij pridobi na spletni strani Portal Moja Dolenjska, objavljen na spletni strani http://nova24tv.si/lokalno/ltako-v-uradu-za-migrante-trosijo-nas-denar-skoraj-pol-milijona-evrov-mesecno/ vsebuje tudi neresnične navedbe, zaradi katerih se v javnosti lahko ustvarja napačen vtis, da naj bi Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov (UOIM) povsem nenamensko in domnevno celo netransparentno, negospodarno trošil sredstva Proračuna Republike Slovenije.

 

Avtor omenjenega članka pred samo objavo seveda na UOIM nikoli ni zaprosil za podatke ali pa nasploh pojasnila o tem, koliko dejansko znašajo resnični stroški sprejema in nastanitve posameznih prosilcev za mednarodno zaščito, niti ne koliko resnično znašajo stroški poslovanja UOIM in kateri stroški so v dejansko vsoto tudi resnično vključeni.

 

Avtor, ki očitno v članku povzema vsebino in podatke, ki jih objavlja nek drugi medij na neki drugi spletni strani, vsaj sodeč po opombi pod samim člankom namesto navedbe avtorja, resda izpostavlja podatke, objavljene v spletni aplikaciji ERAR Komisije Republike Slovenije za preprečevanje korupcije. A kljub temu, da avtor celo sam v članku ugotavlja, da iz te objave podatkov v omenjeni spletni aplikaciji niso razvidna potrebna pojasnila o tem, kaj dejansko je vključeno v stroške UOIM, ki so v aplikaciji navedeni, kar pa je ključno za pravilno in kredibilno interpretacijo ter samo razumevanje podatkov, pa avtor ni ravnal z dolžno skrbnostjo in na UOIM ni preveril resničnih okoliščin. S tem je avtor zanemaril, izpustil osrednjo dolžnost, da ni preveril resničnih okoliščin izplačil, za katere celo sam v članku ugotavlja, da jih javnosti ne more objektivno in kredibilno predstaviti. Namesto tega avtor okoliščine posameznega izplačila sredstev Proračuna Republike Slovenije interpretira oziroma pojasnjuje površinsko, večinoma posplošeno in povsem napačno, nenazadnje pa tudi brez pravega razumevanja pristojnosti, delovnih nalog oziroma delovnega področja UOIM, kar pa je nujen predpogoj za kakršnekoli interpretacije porabe sredstev Proračuna Republike Slovenije oziroma finančnih obveznosti UOIM. Obenem pa tudi izpusti pojasnilo, da UOIM sicer v spletni aplikaciji ERAR nikakor ni izpostavljen kot eden od največjih porabnikov sredstev Proračuna Republike Slovenije.

 

Osnovna dejavnost urada kot posebne vladne službe, z osrednjo nalogo nastanitve in oskrbe različnih kategorij migrantov, namreč izhaja iz potrebe po usmerjenem in nadzorovanem delovanju na področju oskrbe migrantov, ki vstopijo na ozemlje Republike Slovenije. Potrebno je upoštevati, da ima UIOM ključno vlogo pri oskrbi migrantov. Avtor tega ne upošteva in ne izpostavi v članku, podobno kot tudi ne dolžnosti, ki jih UOIM nalaga veljavna zakonodaja, predpisi, uredbe in posamezne mednarodne konvencije, kar pa je podlaga za posamezne finančne obveznosti, ki jih je UOIM dolžan poravnavati mesečno.

 

Med drugim avtor povsem subjektivno izpostavlja in predstavlja navedbo izplačila najvišjega zneska, domnevno na transakcijski račun enega od zaposlenih na UOIM. Pri čemer, ponovno poudarjamo, avtor sploh ni poskušal preveriti, kaj dejansko predstavlja znesek tega izplačila v skupni višini 8.627,65 evra. Podobno subjektivne razlage se dejansko pojavljajo v praktično vsakem ločenem odstavku spornega besedila, ki jih avtor začne ali pa podkrepi z mislijo »kot kaže, gre za« ali pa »običajno gre za«.

 

Iz vsega navedenega je tako še dodatno razvidno, da avtor z resničnimi pojasnili okoliščin izplačanih zneskov ne razpolaga, čeprav je to bistveno za objektivno, kredibilno predstavitev teh izplačil. Dejstvo pa je, da že vse od ustanovitve UOIM 2. marca 2017 (z odlokom št. 00701-4/2017) lahko vsakdo, ki izkaže interes in iskreno namero po pridobitvi pojasnil z resničnimi, dejanskimi podatki UOIM, ki služijo resnični interpretaciji brez morebitnega izkrivljanja le-teh, ta pojasnila tudi pridobi.