Skoči na vsebino

NOVICA

Slovenija je izpolnila svoje zaveze za pomoč Turčiji

Uspešno je zaključen Izvedbeni načrt, ki ga je Vlada Republike Slovenije sprejela 10. marca 2016, potem, ko se je zavezala, da se pridruži državam Evropske unije in po najboljših močeh pomaga Turčiji pri obvladovanju migracijskih bremen.

V Velenju se je naselila še druga družina s priznanim statusom mednarodne zaščite, ki se je za trajno naselitev odločila potem, ko je sedem družinskih članov pribežalo iz rodne Sirije v Turčijo pred nevarnostmi vojne, ki so jih ogrožale v njihovem domačem okolju.

 

Družino v naslednjih tednih najprej čaka hitro privajanje na novo življenjsko okolje in spoznavanje vsakodnevnih dolžnosti ter navad, ki veljajo v Sloveniji.

 

Najmlajši od štirih otrok bo nadaljeval s šolanjem v osnovnošolskem izobraževanju, ki ga je obiskoval tudi že doslej v Turčiji. Ostali trije otroci (v starosti 16, 18 in 20 let) pa bodo skupaj s staršema in babico pristopili k trimesečnemu orientacijskemu tečaju, kjer bodo lahko osvojili osnovno in najbolj nujno znanje slovenskega jezika, začeli spoznavati slovensko kulturo, običaje ter pravila. Te začetne priprave pa bodo šele prvi korak na poti do doseganja samostojnega življenja te družine, ki sledi v Sloveniji.

 

Orientacijski tečaj bodo sicer obiskovali skupaj s člani sirijske družine, ki se je v Velenju trajno naselila že konec septembra.  Ta šestčlanska družina se v teh prvih, začetnih tednih bivanja v Sloveniji že intenzivno privaja na novo okolje. Oba starša sta že ob prihodu v Slovenijo izrazila izjemno hvaležnost za možnost in priložnost, da bosta svoje štiri otroke odslej vzgajala v mirnem ter varnem okolju, ki jim ga omogoča Slovenija. Predvsem pa pokazala močno voljo in odločenost, da v novem okolju ustvariti vse, kar bo potrebno za samostojno življenje njune družine. Oče, ki je v domačem okolju med drugim opravljal tudi različna pomožna dela v gradbeništvu in mama, ki je poleg skrbi za dom in družino opravljala tudi poklic šivilje, si želita pot do samostojnega življenja utirati predvsem z lastnim delom ter trudom.

 

Podobno kot oče sedemčlanske družine, ki se v Velenju naseljuje kot zadnja. Svoje poklicne izkušnje krojača v lastni šiviljski delavnici v rodni Siriji želi uporabiti tudi v Sloveniji in s tem ustvarjati pogoje za življenje svoji družini. Obe družini, ki bosta odslej v Velenju tudi sobivali, si želita čim bolj pristnih odnosov v novem okolju.


Kot je znano, se je Republika Slovenija zavezala, da sprejme 34 oseb, beguncev iz Sirije, družin, ki predstavljajo najbolj ranljivo skupino oseb z urejeno mednarodno zaščito in poskrbi za njihovo nastanitev ter integracijo v slovensko družbo. Z naselitvijo obeh družin v Velenju pa je ta dolžnost Slovenije v celoti izpolnjena.