Skoči na vsebino

NOVICA

Urad s sprejemom in oskrbo zagotavlja prvo vstopno točko migrantom v slovensko družbo, z integracijo pa tudi osrednjo

Direktorica Urada Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov (UOIM) je v pogovoru za medijsko hišo Al Jazeera Balkans izpostavila pristojnosti in naloge, ki jih UOIM uspešno izpolnjuje že vse od ustanovitve marca leta 2017. Izpostavila pa je tudi osrednje izzive, s katerimi se UOIM sooča, ko pristopa k sodelovanju pri reševanju migrantske problematike oziroma obvladovanju migracijskih bremen.

"Osnovna dejavnost urada kot posebne vladne službe, z osrednjo nalogo nastanitve in oskrbe različnih kategorij migrantov, izhaja iz potrebe po usmerjenem in nadzorovanem delovanju na področju oskrbe migrantov, ki vstopijo na ozemlje Republike Slovenije. Delovanje urada ima pomembno vlogo zaradi izvajanja nujnih ukrepov zaščite javnega reda in notranje varnosti države ter horizontalne narave nalog," pojasnjuje direktorica Urada Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov (UOIM), mag. Mojca Špec Potočar v pogovoru z novinarjem medijske hiše Al Jazeera Balkans, Gašperjem Lubejem.

 

Novinarska ekipa je pred obiskom na UOIM, na njihovem novem domačem naslovu v Ljubljani obiskala eno od najranljivejših skupin s priznano mednarodno zaščito, družino iz Konga, ki si je zavetje pred nevarnostmi, ki so jih ogrožale poiskala v Sloveniji in po pridobitvi statusa mednarodne zaščite vstopa v procese vključevanja, integracije v slovensko družbo.

 

"Zakon o mednarodni zaščiti določa, da lahko oseba z mednarodno zaščito, ki nima lastnih sredstev za preživljanje, denarno nadomestilo, ob izpolnjevanju pogojev, prejema 18 mesecev od pridobitve statusa. To obdobje pa se lahko še podaljša za nadaljnjih 18 mesecev, če je bila oseba v tem obdobju na tečaju slovenskega jezika prisotna  na vsaj 80 odstotkih ur. Odmera, višina in izplačevanje denarnega nadomestila so jasno določeni z  Uredbo o načinih in pogojih za zagotavljanje pravic osebam z mednarodno zaščito.  Višina denarnega nadomestila določena z uredbo glede na število družinskih članov ter v ustreznem odstotku od osnovnega zneska minimalnega dohodka, ki trenutno znaša 392,75 EUR. Tako je na primer oseba z mednarodno zaščito upravičena do denarnega nadomestila v višini največ do 100% osnovnega zneska minimalnega dohodka, štiričlanska družina pa do največ 180%.  V primeru, da je najemnina, opredeljena v najemni pogodbi, nižja od določenega najvišjega zneska, se posamezniku ali družini izplača denarno nadomestilo le v višini do zneska v pogodbi," poudarja direktorica UOIM.

 

Novinarja Lubeja pa je zanimalo tudi, kako bivajo prosilci za mednarodno zaščito, ki so po prihodu v Slovenijo in vložitvi prošnje za mednarodno zaščito nastanjeni v Azilnem domu Ljubljana ali izpostavah doma.

 

"Oskrba za prosilca za mednarodno zaščito znaša približno 18,49 EUR na dan, prosilec pa je upravičen tudi do žepnine, ki znaša 18 EUR na mesec – torej znašajo  mesečni stroški na prosilca v Azilnem domu oziroma izpostavi približno 573 EUR," odgovarja mag. Špec Potočarjeva.


Celoten pogovor z direktorico UOIM si lahko ogledate v dnevno informativnih oddajah televizijskega programa Al Jazeera Balkans oziroma

na tej povezavi.