Skoči na vsebino

NOVICA

Ob mednarodnem dnevu strpnosti: Spoštujmo in po najboljših močeh osrečujmo drug drugega!

16. novembra obeležujemo mednarodni dan strpnosti. Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov (UOIM) se zaveda izjemno pomembnosti spodbujanja in zagotavljanja strpnosti ter dialoga v družbi vseh 365 dni v letu.

"V obdobju, ko se Slovenija, podobno kot večina vseh ostalih modernih demokratičnih evropski držav sooča z migracijskimi bremeni, je ključno, da naša družba ostaja sočutna, strpna in pripravljena na sklepanje kompromisov ter dialoga," ob letošnjem mednarodnem dnevu strpnosti poudarja direktorica Urada Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov (UOIM).

 

Sodelavci UOIM, ki vsakodnevno pomagajo, na eni strani prosilcem za mednarodno zaščito, ki med čakanjem na odločitev o njihovi prošnji bivajo v Azilnem domu Ljubljana ali izpostavah doma, na drugi strani pa osebam, ki so mednarodno zaščito že pridobile, si namreč želijo še več sodelovanja, usklajevanja in pomoči okolja, v katero se osebe z migrantsko izkušnjo poskušajo čim bolje in čim prej vključevati.

 

"Ključ do vsake uspešne integracije vsakogar, ki se - ne po lastni krivdi - znajde v zanj tujem okolju, kjer veljajo drugačna kultura, pravila in običaji kot v njegovem domačem okolju, so strpnost, sožitje in dialog. Tujec, ki si želi in si prizadeva na novo urediti življenje v dotlej povsem neznanem okolju, tega ne bo zmogel sam - brez pomoči, podpore, pa ne nazadnje tudi ne brez konstruktivne kritike, nasvetov tistih, ki v tem okolju živijo že leta, njihovi predniki pa stoletja. Naj zato ta dan prinese tudi obilo priložnosti zato, da se zazremo v to, česa si želimo v prihodnosti. Mir, varnost in zdravje niso samoumevne dobrine, posameznikom dane same po sebe – so vrednote, ki jih je potrebno vzdrževati in varovati," poudarjajo sodelavci UOIM.

 

S svojimi pozivi k strpnosti se socialni delavci, pedagogi, zdravniki, medicinsko osebje, pa tudi predstavniki nevladnih organizacij s preštevilnimi prostovoljci, ki vsakodnevno pomagajo osebam z migrantsko izkušnjo pomagati pri integraciji v slovensko družbo, prevzemanju pravil, navad in običajev, ki tu veljajo in ostali pridružujejo pozivu predsednika Vlade Republike Slovenije, Marjana Šarca. Predsednik vlade je v svojih javnih nastopih večkrat izpostavil, da bo vlada neomajno obsojala zapise ter dejanja vseh, ki bodo spodbujali nestrpnost in netili sovraštvo. Do takšnih dejanj in razmišljanj bomo vedno izkazovali odklonilno držo. Delovanje vlade bo še naprej temeljilo na spoštovanju vseh družbenih skupin in vseh narodov ter na spoštovanju in enakopravni obravnavi ne glede na spolno ali versko pripadnost.