Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Sodelavci UOIM bodo pomagali poiskati najboljše možne ukrepe za obvladovanje migracijskih bremen

Ustanovljena je Medresorska delovna skupina za pripravo in spremljanje izvajanja Strategije Vlade Republike Slovenije na področju migracij ter koordinacijo aktivnosti s področja migracij.

Sodelavci Urada Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov (UOIM), ki bodo v novoustanovljeni medresorski skupini sodelovali s predstavniki Ministrstva za notranje zadeve, Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstva za gospodarstvo, Ministrstva za kulturo, Ministrstva za okolje in prostor, Ministrstva za zunanje zadeve, Ministrstva za finance, Ministrstva za javno upravo, Ministrstva za zdravje, Ministrstva za pravosodje, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstva za obrambo, Uprave za zaščito in reševanje, Slovenske obveščevalno-varnostne agencije, Policije, Urada za makroekonomske analize in razvoj, Kabineta predsednika vlade in Urada Vlade za komuniciranje, bodo poskušali s čim bolj konstruktivnimi predlogi in dosedanjimi delovnimi, strokovnimi izkušnjami prispevati k oblikovanju celovite strategije, ki bo omogočala najboljše možne ukrepe, potrebne za strokovno obvladovanje migracijskih bremen, s katerimi se lahko Slovenija kadarkoli sooča.

 

Sodelavci UOIM bodo znotraj medresorske skupine lahko zagotovili pomembne predloge glede zagotavljanja nastanitve in oskrbe različnih kategorij migrantov, s tem pa prispevali k temu, da se med vsemi za reševanje migracijske problematike pristojnimi organi Republike Slovenije tudi v bodoče vzpostavlja usmerjeno in nadzorovano delovanje na področju sprejema, oskrbe in nastanitve migrantov, ki vstopijo na ozemlje Republike Slovenije. Posledično pa se zagotavljajo tudi pogoji za njihovo vključevanje, integracija v slovensko družbo, preko teh procesov pa zagotavlja tudi zaščita javnega reda in notranje varnosti države.

 

Vlada Republike Slovenija pa je, sočasno z ustanovitvijo nove medresorske skupine, sprejela tudi Mnenje k Predlogu priporočila v zvezi z Globalnim dogovorom o varnih, urejenih in zakonitih migracijah ter obveščanju javnosti in Državnega zbora o mednarodnih zavezah, ki se nanašajo na meddržavne nezakonite migracije. Vlada še naprej podpira Globalni dogovor o migracijah, saj meni, da je sprejem Globalnega dogovora o migracijah pozitiven za Republiko Slovenijo. Dogovor je namreč tisti okvir, ki vsebuje elemente in ukrepe, ki bodo pripomogli k odpravi vzrokov nezakonitih migracij v izvornih državah. Dogovor prav tako ureja sodelovanje med državami v okviru postopkov vračanja migrantov, ugodne posledice dogovora se bodo pokazale tudi v naslednjih letih tekom izvajanja dogovora. Slovenija ostaja tako v skupini 150 držav, ki tvorijo jedrno skupino, ki se zaveda, da so migracije globalen pojav, ki ga ne morejo rešiti same, temveč jih lahko upravljajo le s skupnimi močmi. Globalni dogovor o migracijah ni pravno zavezujoč akt, pri čemer lahko vsaka država izvaja njegova določila v skladu z nacionalnimi interesi. Globalni dogovor o migracijah ne vzpostavlja nobene nove kategorije migrantov, niti ne vzpostavlja pravice do migriranja kot osnovne človekove pravice.