Skoči na vsebino

NOVICA

Najmlajši v Azilnem domu: »Dragi otroci, bodite za vedno srečni in zdravi v varnem zavetju vašega doma!«

59 let od sprejetja Deklaracije Organizacije Združenih narodov o otrokovih pravicah in 29 let od sprejetja Konvencije o otrokovih pravicah, si otroci po vsem svetu še naprej želijo življenja v miru, sreče, zdravja in brezskrbnega otroštva.

20. november je, podobno kot za vse ostale otroke in mladostnike po vsem svetu, poseben, praznični dan tudi za 15 najmlajših, ki bivajo v Azilnem domu v Ljubljani in izpostavah doma, medtem, ko čakajo na odločitev o njihovi prošnji za mednarodno zaščito.

 

Ob svetovnem dnevu otroka so si, tako zase kot za ostale sovrstnike po svetu, zaželeli miru, sreče, zdravja in čim bolj brezskrbnega otroštva. »Da otrokom po svetu nikoli, res nikoli in pod nobenimi pogoji ne bi bilo potrebno zapustiti svojih domov, kjer se počutijo najbolj varne,« poudarjajo najmlajši prosilci za mednarodno zaščito, ki so sami bili prisiljeni zapustiti varna domača zatočišča zaradi nevarnosti, ki so ogrožale njih in njihove družine, zato domače okolje, kjer so bili rojeni in so ravno dobro začeli odraščati neizmerno pogrešajo.

 

V Sloveniji, kjer jih večina tudi že obiskuje osnovnošolsko izobraževanje, si želijo in poskušajo ustvariti novo življenje, se vključiti v družbo in prevzeti pravila, navade in običaje, ki tu veljajo.

 

»Na svetu smo, da gledamo sonce!«

 

»Na svetu si, da gledaš sonce. Na svetu si, da greš za soncem. Na svetu si, da sam si sonce in da s sveta odganjaš – sence,« je nekoč napisal eden najpomembnejših slovenskih pesnikov Tone Pavček.

 

Njegove verze tudi mladi prosilci za mednarodno zaščito radi prebirajo, se jih učijo, se učijo pomena teh verzov in jih poskušajo interpretirati, recitirati tudi sami.

 

 

S tem se Yara, Allegria, Gena, Rašid, Maravelle in ostali, ki vsakodnevno pridno vadijo slovenski jezik ob pomoči svojih sošolcev na eni od osnovnih šol v Ljubljani, ne le učijo slovenskega jezika, temveč spoznavajo tudi dragocene življenjske nauke, ki so jih ali pa jih še vedno otrokom namenjajo, poskušajo privzgojiti največji literati.

 

Nekaj najlepših citatov o otrocih in vseh lepotah otroštva so zbrali pred praznovanjem letošnjega svetovnega dne otroka.

Še dodatno, posebno veselje na ta dan, ki je posvečen samo njim, pa jim je že navsezgodaj prineslo prvo letošnje sneženje. Prve snežinke so bile za mnoge od njih pravo, zanje neprecenljivo darilo, saj se številni najmlajši stanovalci v Azilnem domu še nikoli prej niso srečali s snegom, glede na to, da izhajajo iz okolja, kjer pravih zimskih razmer s sneženjem ne poznajo.

 

 

Najmlajši bodo zimske radosti pred in v okolici Azilnega doma zato tudi v naslednjih dneh izkoristili do zadnjih atomov svojih moči.

 

Z druženjem na snegu pa bodo praznovali tudi svetovni dan otroka.

 

Otroci ta svoj praznik praznujejo na 59. obletnico sprejetja Deklaracije Organizacije Združenih narodov o otrokovih pravicah in 29. obletnico sprejetja Konvencije o otrokovih pravicah, ko so otroci postali nosilci svojih pravic in niso več le predmet zaščite.

 

Tako kot vsi otroci po vsem svetu imajo tudi Yara, Gena, Rašid iz Sirije, Allegria in Maravelle iz Konga, Malaka iz Iraka, ki si zdaj želijo ustvariti novo življenje, pravico do preživetja in razvoja, pravico da se šolajo, da živijo brez nasilja in zlorab, da sodelujejo v družbi in da so slišani.

 

Republika Slovenija, ki je podpisnica obeh listin, si prizadeva za izboljšanje položaja otrok po svetu, za skrbno zaščito otrokovih pravic pred različnimi oblikami nasilja in zato, da se vestno spoštujejo vsa štiri vodilna načela listin: načelo nediskriminacije, načelo otrokove koristi, pravica do življenja, preživetja in razvoja ter pravica otroka do svobodnega izražanja mnenj.