Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Odziv Urada Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov ob pravici do odgovora na objavljene informacije na spletnem mediju Moja Dolenjska

Glede na to, da uredništvo spletnega medija Moja Dolenjska v vsebinah, ki jih objavlja v zadnjih dneh, med drugim podaja tudi vrsto nepreverjenih informacij zaradi katerih se v javnosti lahko ustvari napačen vtis o postopkih, za katere je zadolžen Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov (UOIM), UOIM podaja potrebna pojasnila, ki vsebujejo resnična dejstva oziroma celoten odziv UOIM na navedbe uredništva spletnega medija Moja Dolenjska, ki je bil uredništvu posredovan z zahtevo po takojšnji objavi odgovora na objavljene informacije.

"Glede na to, da članek Vse kaže, da bo v migrantskem centru Metlika 100 postelj, domnevnega avtorja J. M., objavljen na spletni strani moja-dolenjska.si/vse-kaze-da-bo-v-migrantskem-centru-metlika-100-postelj/, 2. decembra 2018, vsebuje tudi povsem nepreverjene in zato neresnične navedbe glede okoliščin izvedbe določenih postopkov za oddajo javnih naročil, ki jih uredništvo spletnega medija Moja Dolenjska nikoli ni niti poskušalo neposredno preveriti pri pristojnih službah Urada Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov (UOIM) in zaradi katerih se v javnosti lahko ustvarja napačen vtis, da naj bi UOIM že dejansko vzpostavljal določen sprejemno registracijski center in pri tem povsem nenamensko ter domnevno celo netransparentno, negospodarno trošil sredstva Proračuna Republike Slovenije, UOIM poziva uredništvo spletnega medija Moja Dolenjska, da vsebino ustrezno in strokovno korektno dopolni s pojasnili UOIM, iz katerih izhajajo resnična dejstva. S tem pa zagotovi pravico javnosti do objektivne, vsestranske in pravočasne informiranosti kot enega od nujnih pogojev demokratičnega odločanja o javnih zadevah, kot to nalaga veljavna zakonodaja.

Avtor omenjenega članka pred samo objavo namreč na UOIM nikoli ni zaprosil za podatke ali pa nasploh pojasnila o tem, ali so pristojni organi in službe Republike Slovenije sploh že začeli s postopki priprav za dejansko vzpostavitev posameznih sprejemno registracijskih centrov, kako potekajo postopki za oddajo javnih naročil (kot to nalaga veljavni Zakon o javnem naročanju – ZJN-3, Uradni list RS, št. 91/15 ) niti ne, kdaj predvidoma bi, če bi bilo to potrebno, pristojni organi in službe Republike Slovenije takšne objekte vzpostavili.

 

Avtor pri tem ne upošteva in ne navede, da si slovenska  Policija po  najboljših močeh prizadeva zajeziti nezakonite migracije na območje Republike Slovenije iz smeri Republike Hrvaške. Da je zaradi  nenehnega  pritiska  nezakonitih  migracij delo policistov na najbolj  obremenjenih  policijskih  upravah  v  trenutnih razmerah oteženo. Kapacitete policijskih postaj in prostori za pridržanja namreč ne zadoščajo za  normalno delovanje, saj enote obravnavajo na dan tudi do 50 nezakonitihmigrantov. Nezakonite migracije in postopki s tujci na policijskih postajah obremenjujejo  policijske  postaje,  ki pa so prvenstveno namenjene lokalni skupnosti.

 

Avtor članka ne izpostavi pomembnega dejstva, da bo zgolj na  podlagi varnostne ocene pristojne Policije lahko v bodoče sprejeta odločitev o nujnosti vzpostavitve posameznih sprejemno registracijskih centrov in da bo o tem, v kolikor bo dejansko potrebno, pravočasno obveščena lokalna  skupnost.  Upoštevati je potrebno, da vsekakor  vsak  projekt  terja  svoje formalnosti,  zato  je  za  uspešno  postavitev  sprejemno registracijskega centra,  ki  je  v svojem bistvu dislocirana enote Policije, potrebno predhodno  opraviti  vrsto  pripravljalnih  dejanj.  Gre  za  pripravljalna gradbena  dela, izvedbo javnih razpisov, povezanih z deli, nabavo potrebnih materialno  tehničnih  sredstev  za  vzpostavitev  centra  in nudenja nujne oskrbe  pri  zagotavljanju osnovnih človeških potreb ter podobno. Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo  in  integracijo  migrantov  (UOIM) je zadolžen  za vzpostavitev sprejemno registracijskih centrov, če bi bili potrebni in je zato
objavil razpise za oddajo javnih naročil ter pripravil okvirne sporazume.

 

Doslej so bili ravno zaradi potreb ob morebitnem vzpostavljanju sprejemno registracijskih centrov na določenih lokacijah ob meji Republike Slovenije (v kolikor bi to bilo potrebno), objavljeni naslednji razpisi, pozivi za oddajo ponudb za javno naročilo:
 
• Nakup in dobava kovinskih ležišč
• Nakup in dobava oblačil, obutve, higienskih potrebščin, vzglavnikov in posteljnine
• Izdelava betonskih podstavkov
• Nakup in dobava vzmetnic
• Izvajanje oskrbe s prehrano migrantov

 

Iz zgoraj navedenega članka ni razvidno, da bi avtor te okoliščine skrbno preveril, jih upošteval in objektivno navedel. Namesto tega pa avtor povsem subjektivno izpostavlja in predstavlja vsebino zapisnika določenega delovnega sestanka predstavnikov UOIM, Policije in Ministrstva za notranje zadeve. Pri čemer, ponovno poudarjamo, avtor sploh ni poskušal preveriti okoliščin in dejanskega konteksta informacij, ki so med drugim vključene v vsebino zapisnika.
Na  sestanku,  ki ga avtor članka izpostavlja in na katerem naj bi udeleženi razpravljali o vzpostavitvi prvega sprejemno registracijskega centra v začetku leta 2019, so predstavniki UOIM dejansko zgolj seznanili  vodstvo  Policije  s potekom teh postopkov oziroma z  opravljenimi aktivnostmi  za  vzpostavitev potrebne  infrastrukture.


Policija  pa  je  v  želji  po  skrbi za varnost državljank  in  državljanov  Republike Slovenije ter zagotovitvi normalnih delovnih  pogojev  za  zaposlene  podala  svoje pripombe  in  predloge za ureditev  takšnih  prostorov  v  sprejemno registracijskem centru,  ki  si  pri obravnavi skupin, zaradi odgovornosti  za  zagotavljanje  varnosti, nikakor ne more dovoliti uporabo navadne opreme, ki bi jo bilo mogoče namerno poškodovati. Policija  je posledično predlagala,  da se v takšnih prostorih, kjer bo gibanje  tujcem  do  zaključka  postopkov  omejeno,  namesti  "anti-vandal" opremo, ki bo preprečevala namerne poškodbe in poskuse napadov na policiste
in druge zaposlene in s tem preprečiti morebitne pobege. Gre za upoštevanje standardov, ki jih je Policija zavezana upoštevati pri svojem delu.

 

Naj ob vsem tem zgolj samo še enkrat poudarimo,  da osnovni cilj vseh načrtovanih ukrepov je in ostaja predvsem zagotovitev višje stopnje varnosti državljank in državljanov. Prav tako pa spoštovati pravico javnosti do objektivne obveščenosti. Zato že vse od ustanovitve UOIM 2. marca 2017 (z odlokom št. 00701-4/2017), lahko vsakdo, ki izkaže interes in iskreno namero po pridobitvi pojasnil z resničnimi, dejanskimi podatki UOIM, ki služijo resnični interpretaciji brez morebitnega izkrivljanja le-teh, ta pojasnila tudi pridobi."