Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Odgovor na pisno poslansko vprašanje poslanca mag. Dejana Kaloha

Vlada Republike Slovenije se je na današnji seji med drugim seznanila in sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje mag. Dejana Kaloha, ki so ga zanimale okoliščine financiranja projektov, ki jih v okviru pomoči prosilcem za mednarodno zaščito izvaja Človekoljubno društvo UP Jesenice.

V odgovoru na pisno poslansko vprašanje poslanca poslanske skupine Slovenske demokratske stranke (SDS), ki ga Vlada Republike Slovenije po današnji seji posreduje v Državni zbor Republike Slovenije, Urad Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov (UOIM) pojasnjuje vlogo posameznih nevladnih organizacij v procesih pomoči prosilcem za mednarodno zaščito in integracije.

 

UOIM na podlagi svojih pristojnosti in nalog sodeluje pri izvedbi več projektov, sofinanciranih iz Sklada Evropske unije za azil, migracije in vključevanje (AMIF). Sklad prispeva k učinkovitemu upravljanju migracijskih tokov, ki zajema različne vidike skupne azilne politike in politike priseljevanja v državah Evropske unije. Prav tako podpira ukrepe, povezane z azilom, zakonitim priseljevanjem in vključevanjem državljanov tretjih držav ter projekte s področja vračanja državljanov tretjih držav, ki nezakonito prebivajo na območju Evropske unije.


UOIM tako sodeluje s številnimi nevladnimi organizacijami, ki na področju sprejema in integracije izvajajo različne projekte:
•    Projekt opismenjevanja in učne pomoči za prosilce za mednarodno zaščito, ki ga vodi Javni zavod Cene Štupar.
•    Projekt nudenja pomoči pri nastanitvi in oskrbi prosilcev za mednarodno zaščiti, ki ga vodi Društvo UP.
•    Projekt informiranja s področja trgovine z ljudmi, ki ga vodi Inštitut za afriške študije.
•    Projekt nudenje pomoči pri vključevanju v okolje, kar izvaja društvo Odnos.
•    Orientacijski program za osebe s mednarodno zaščito, ki so prišle v Republiko Slovenijo na podlagi kvot, kar izvaja Slovenska filantropija.

 

Te nevladne organizacije oziroma društva so se s svojimi programi prijavile na javni razpis Ministrstva za notranje zadeve in bila na njih tudi izbrana.  Društvo, ki ga v poslanskem vprašanju izpostavlja poslanec, mag. Dejan Kaloh, se je z zgoraj navedenim projektom prijavilo na razpis Ministrstva za notranje zadeve Republike Slovenije, ki je vodilo javni razpis in marca 2018 objavilo izid javnega razpisa ''Pomoč pri nastanitvi in oskrbi prosilcev za mednarodno zaščito''.

 

Na javnem razpisu sta se s projektoma potegovala dva prijavitelja in sicer Inštitut za afriške študije (v nadaljevanju IAŠ) in Človekoljubno dobrodelno društvo UP. Ker IAŠ, na poziv naročnika, ni posredoval dopolnitve oziroma pojasnil vloge, je bila njihova vloga zavržena.

 

UOIM  je zato 27. februarja letos z društvom UP podpisal pogodbo o financiranju izvedbe projekta ''Pomoč pri nastanitvi in oskrbi prosilcev za mednarodno zaščito''. Namen projekta je izvajanje pomoči pri nastanitvi in oskrbi prosilcev za mednarodno zaščito, ki so nastanjeni v azilnem domu, pomoč pri uveljavljanju njihovih pravic, operativna pomoč in socialna integracija ter zagotavljanje kvalitetnega preživljanja prostega časa.