Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Objava javnega razpisa za izvedbo projekta: "Pomoč pri integraciji oseb s priznano mednarodno zaščito"

Rok za oddajo vlog je 27. maj 2019 do 12. ure.

Dne 26. 4. 2019 je bil v Uradnem listu RS št. 26/19 in na spletni strani UOIM objavljen javni razpis za izvedbo projekta »Pomoč pri integraciji oseb s priznano mednarodno zaščito«. Projekt bo financiran iz sredstev Sklada za azil, migracije in vključevanje ter državnega proračuna.

 

Predmet javnega razpisa je program »Pomoč pri integraciji oseb s priznano mednarodno zaščito«, s ka­terim se osebam z mednarodno zaščito ter članom nji­hovih družin (državljanom tretjih držav) v prvih treh letih od pridobitve statusa zagotovi program pomoči, s kate­rim bo omogočena celostna obravnava. Program pred­videva izvedbo orientacijskega programa, operativne pomoči pri reševanju življenjskih situacij ter različnih integracijskih aktivnosti in učne pomoči.

 

Prijavitelji morajo ponuditi predmet javnega razpisa v celoti in se ne morejo prijaviti za izvajanje posameznega dela predmeta javnega razpisa oz. posameznega dela programa. Skupina prijaviteljev lahko predloži skupno ponudbo za predmet javnega razpisa v celoti in se ne more prijaviti za izvajanje posameznega dela predmeta javnega razpisa oz. posameznega dela programa. Projekt se bo izvajal v obdobju od podpisa pogodbe do 31.12.2021 oz. do porabe sredstev, namenjenih izvajanju projekta (predvidoma 30 mesecev).

 

Vlagatelje pozivamo, da prijavo na javni razpis oddajo najkasneje do 27. maja 2019, do 12. ure. Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo do roka, ne glede na način dostave, prispele v glavno pisarno Urada za oskrbo in integracijo migrantov, Cesta v Gorice 15, 1000 Ljubljana.

 

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom so v času objave javnega razpisa na voljo po elektronski pošti gp.uoim(at)gov.si, s pripisom zadeve:  »Javni razpis za izvedbo projekta »Pomoč pri integraciji oseb z mednarodno zaščito«, št. zadeve: 430-23/2019, najkasneje do 20. 5. 2019.