Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NALOGE

V okviru delovnega področja sprejema in oskrbe urad zagotavlja ustrezne kapacitete za nastanitev prosilcev za mednarodno zaščito, organizira in izvaja zdravstveno oskrbo, preventivne zdravstvene preglede pred nastanitvijo v azilni dom ali njegovo izpostavo, vodi postopke in opravlja naloge v zvezi z razseljenimi prosilci za mednarodno zaščito, jim nudi psihosocialno oskrbo, sodeluje s policijo v postopkih odstranjevanja zavrnjenih prosilcev, sodeluje z zakonitimi zastopniki mladoletnikov brez spremstva, vodi oziroma koordinira delo projektnih skupin s področja sprejema in oskrbe, pripravlja interna navodila za delovanje azilnega doma in njegovih izpostav, opravlja naloge, povezane z izvajanjem programov pomoči pri sprejemu in oskrbi, koordinira delo nevladnih, mednarodnih ter drugih organizacij na področju oskrbe in sprejema migrantov, zagotavlja pomoč pri uveljavljanju pravic osebam za začasno zaščito in ustanovi in upravlja nastanitvene centre za potrebe začasne zaščite razseljenih oseb in drugih kategorij migrantov.

Za nastanitev prosilcev upravlja:
- azilni dom na lokaciji Cesta v Gorice 15, Ljubljana
- izpostavo azilnega doma v samskem domu na Kotnikovi 8, Ljubljana
- izpostavo azilnega doma v ICRCZ v Logatcu


V okviru delovnega področja integracije oseb s priznano mednarodno zaščito zagotavlja ustrezne kapacitete za nastanitev oseb s priznano mednarodno zaščito v integracijskih hišah, pripravlja standardne, usmeritve za delo s področja integracije, pripravlja integracijske načrte osebam s priznano mednarodno zaščito in spremlja realizacijo le-teh, pripravlja interna navodila za delovanje integracijskih hiš, koordinira delo nevladnih, mednarodnih ter drugih organizacij na področju integracije migrantov, sodeluje pri medresorski implementaciji integracijskih ukrepov z delovnih področij posameznih ministrstev, opravlja naloge, povezane z izvajanjem programov pomoči pri integraciji oseb s priznano mednarodno zaščito ter izvaja svetovanja in informiranja osebam s priznano mednarodno zaščito.

Za nastanitev oseb z mednarodno zaščito upravlja:
- integracijsko hišo Ljubljana
- integracijsko hišo Maribor

- integracijsko hišo Velenje