Skoči na vsebino

VODSTVO

direktorica mag. Mojca Špec Potočar

 

 

CV

 

Mag. Mojca Špec Potočar je bila s 1. 9. 2017 imenovana za direktorico Urada Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov. Ima bogate izkušnje s področja migracij in zelo dobro pozna področje delovanja nevladnih organizacij. Strokovno in vsebinsko se je s področjem migrantov ukvarjala kot predsednica Območnega združenja Rdečega križa Novo mesto, ki vključuje 8 občin. V času svojega 8-letnega predsedovanja je vodila aktivnosti za vzpostavitev humanitarnega centra, ki prek različnih programov oskrbuje najranljivejše skupine ljudi.  Kot podžupanja MO Novo mesto je bila zadolžena za področje gospodarstva in sociale in tako pridobila dodatne izkušnje o potrebah in delu z ranljivimi skupinami. Ob delu v regionalni razvojni agenciji je vzpostavljala dialog z župani na vseh področjih razvoja, še posebej v zadnjih dveh letih ob pripravi nacionalnih in evropskih projektov za ranljive skupine.  

 

tel: 01 200 84 01

E: gp.uoim@gov.si